Gal Gadot

Vizinhos Nada Secretos
5.9

Vizinhos Nada Secretos

2016–
Liga da Justiça
7.1

Liga da Justiça

2017
Mulher-Maravilha
8.1

Mulher-Maravilha

2017